På denne side samler vi viden og artikler om akustik og lyd. Indholdet bliver udbygget kontinuerligt.

AKUSTISKE DEFINITIONER. Få greb om de vigtigste begreber. Download liste

HVILKEN SLAGS LYD? En af de mest almindelige fejl, når man beskæftiger sig med akustik er, at man ikke kender forskel på lydabsorption og lydisolering. Derfor er det første og vigtigste spørgsmål at gøre sig klart, hvilket problem man ønsker at løse. Download beskrivelse og skema

VI SKAL FORMULERE MÅLET MED DEN AKUSTISKE OPLEVELSE. Civilingeniør og akustiker Bo Mortensen har arbejdet med lyd og akustikløsninger i mange år. For ham handler akustik ikke udelukkende om teknikaliteter, men i lige så høj grad om kommunikation. Download artiklen

REGLER OG REGULATIVER

Bygningsreglement, BR 18
Om lydforhold. Læs mere

At-vejledning D. 6.1-4
Vejledningen beskriver, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, og hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres. Læs mere

At-vejledning A.1.16
Vejledningen handler om, hvordan Arbejdstilsynet vurderer de akustiske forhold i et arbejdsrum. Læs mere

At-vejledning D.7.4
Måling af støj på arbejdspladsen. Læs mere

Arbejdstilsynets vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer
Læs mere

Kontakt os, hvis du har brug for en akustisk løsning på info@kurage.com. Når vores konsulent har dannet sig et overblik over opgaven, har vi mulighed for at inddrage en akustiker, og vi finder i fællesskab en løsning på problemet.